inhalasyon anestezisi (inhalation anesthesia) gaz anesteziklerin solunum yolunldan verilmesi yöntemiyle yapılan anestezi