inhalasyon pnömonisi (inhalation pneumonia) iritan gazların solunmasına bağlı pnömoni; ayrıca bkz aspirasyon pnömonisi