inhibisyon (inhibition) yavaşlatma; aktivitesini azaltma; bir davranışın ya da isteğin bilinçli ya da bilinçsiz olarak bastırılması