inkar hezeyanı (denial delusion) bkz nihilistik hezeyan