inklüzyon (inclusion) gömülme; çevresi kuşatılarak hapsedilme