inmemiş testis (undescended testis) bkz kriptorşizm