innervasyon (innervation) bir sinirin bir bölgede dallanarak o bölgeye motor ve sensoryal fonksiyonlarını götürmesi; bir sinirin bir bölgeye dağılımı