inoperabl (inoperable) ameliyatla tedavi edilmesi mümkün olmayan; ameliyatın yararsız olduğu