insinerasyon (incineration) bkz kremasyon .insisiv (incisive) kesici diş; ön keser dişlere verilen ad; insisör