insizyonal herni (incisional hernia) daha önce yapılmış bir ameliyat kesişinin tam birleşememesi sonrasında oluşan fıtık