insülin lipodistrofisi (insulinlipodystrophv) insülin injeksiyonunun yapıldığı alandaki yağ dokusunun parçalanması