interartiküler disk (interarticular disk) bkz artiküler disk