intermembranöz (intermembraneous) iki zar arasında