intermittan diskinezi (dyskinesia intermittens) dolaşım bozukluğu nedeniyle bacak hareketlerinin tam ya da uzun süreli yapılamaması