intersellüler (intercellular; intercellulary) hücreler arasına ait; hücreler arasında bulunan