interstisiyel hücre (interstitial celi) interstisiyel dokuyu oluşturan hücreler