interstisiyel keratit (interstitial keratitis) kornea içerisinde madde birikmesinin görüldüğü ve korneanın buzlu cam izlenimi verdiği, konjenital sifilisli çocuklarda görülen kronik keratit; parenkimatöz keratit; derin keratit, keratitis profunda