interstisiyel nefrit (interstitial nephritis) böbrek dokusunda tubuluslar arasındaki bağ dokusunu etkileyen böbrek hastalığı