interstisiyel pnömoni (interstitial pneumonia) akciğer alveol septumlarında ve interstisiyel dokuda görülen, daha çok virüslerin neden olduğu infeksiyon hastalığı; interstisiyumun genişlemesi, alveol septumlarının kalınlaşması ve iltihapsal hücre infiltrasyonu ile karakterize, virütik gripal infeksiyonları komplikasyonu olarak ölümlere neden olan pnömoni türü