intertubuler (intertubular) böbrekte tubuluslar arasında; iki tuba arası