interval (interval) iki cisim ya da doku arasındaki uzaklık;birbirini izleyerek
peşpeşe meydana gelen iki olay arasındaki süre