intestinal angina (intestinal angina) mezenter arterlerinin darlığı sonucu oluşan, yetersiz kan akımına bağlı karın ağrısı