intestinal infarkt (intestinal infaret) mezenter arter tıkanması sonucu ortaya çıkan kanama, ileus, perforasyon ve peritonitle ölüme neden olabilen bağırsak nekrozu bağırsak infarktı