intihar (suicide) kendini öldürme; başkasına yönelik öldürme isteğinin ası, yüksekten atlama, suya atlama, yüksek doz ilaç alımı, zehir içme, karbon monoksid soluma, vb yöntemler kullanarak kendi varlığına yönlendirilmesi