intraabdominal basınç (intraabdominal pressure) visserler ile karın duvarı arasındaki etkileşim