intraalveolar (intraalveolar) akciğer alveol lumenleri içerisinde