intradermal (intradermal; intradermalis) derinin dermiş tabakası içinde