intradermal nevus (intradermal nevus) tümör hücrelerinin dermiş içerisinde kümeler oluşturduğu nevosellüler nevus; dermal nevus