intramural (intramural; intramuralis) kese biçimindeki organların duvarında