intraoküler (intraocular) göz küresi içinde; göz küresi içine ait