intraoküler tansiyon (intraocular tension) göziçi sıvısı basıncı; intraoküler basınç