intraperikardial (intrapericardial; intrapericardialis) perikard boşluğu içinde