intraperitoneal (intraperitoneal; intraperitonealis) periton boşluğu içinde