intraperitoneal abse (intraperitoneal abscess) periton boşluğu içerisinde görülen, yerleşim bölgesine göre 3 tipi olan karın abseleri; ayrıca bkz subfrenik abse, midabdominal abse , pelvis absesi