intraplevral (intrapleural; intrapleuralis) plevra boşluğu içinde