intrasellüler sıvı (intracellular fluid) hücreler içerisinde bulunan sıvı