intraserebellar (intracerebcUar; intracerebellaris) beyincik içi; beyincik içinde