intrasitoplazmik (intracytoplasmic) hücre sitoplazması içerisinde