intrastromal (intrastromal) bir organın stroması içinde