intrauterin ölüm (fetal death; death in utero) erken tip (gebeliğin ilk 20 haftası içindeki ölüm), ara tip (gebeliğin 21-28 haftaları arasındaki ölüm), geç tip (28 haftadan büyük bebeğin in utero ölümü) gibi 3 tipi bulunan, bebeğin intrauterin dönemde ölmesi