intrauterin pnömoni (intrauterine pneumonia) ceninde henüz doğmadan önce başlayan, asfiksi nedeniyle ölü doğuma yol açabilen pnömoni