intravenöz injeksiyon (intravenous injection; iv) venöz bir damar içerisine injeksiyon yapılması