intrinsik (intrinsic) tümüyle ya da büyük bölümüyle bir şeyin içinde bulunmak