introversiyon (introversion) dış dünya ile bağlarını azaltarak/keserek iç dünyaya yönelme olgusu