invajinasyon (invagination; invaginatio) katlanma; kıvrımların üstüste gelmesi; boru biçimindeki bir organın bir bölümünün komşu bölüm içerisine girmesi