invazif (invasive) ilerleyici; yayılma eğilimi olan