in situ (in situ) doğal yerinde bulunan; komşu dokular içerisine taşmayan