in vitro (in vitro) yapay çevrede; deney tüpü içerisinde