ipsilateral (ipsiateral) aynı alanda bulunan; aynı bölgeyi etkileyen; aynı tarafa ait; aynı tarafı ilgilendiren; homolateral