iridektomi (iridectomy) irisin tümüyle çıkarılması; korektomi